Vandaag behandelt de Kamer een wetsvoorstel over het wijzigen van de geslachtsvermelding in paspoort of geboorteakte. Het COC roept op een einde te maken aan de hierbij benodigde deskundigenverklaring.

Stel je voor, je bent 18 jaar en gaat op wereldreis. Een paar weken voor vertrek vraag je op het gemeentehuis een paspoort aan. “Dan moet u wel eerst even naar de psycholoog”, zegt de dienstdoend ambtenaar. “Die bepaalt of er ‘man’ of ‘vrouw’ in uw paspoort komt te staan.” Je bent verbijsterd: je weet toch zeker zelf wel dat je een man bent?! 

De meeste Nederlanders blijft deze situatie gelukkig bespaard. Dat geldt niet voor transgender en intersekse personen. Ook die weten heel goed wat hun genderidentiteit is, het is vaak hun oudste herinnering. Toch moeten ze naar de psycholoog voor een ‘deskundigenverklaring’. Alleen daarmee kunnen ze de gewenste geslachtsaanduiding krijgen in hun paspoort, geboorteakte en andere officiële papieren. Een vernederende en betuttelende procedure.

Wij willen dat de Tweede Kamer een einde maakt aan die procedure en dat trans- en intersekse mensen zelf hun geslachtsaanduiding kunnen kiezen.

Transgender en intersekse personen zijn namelijk prima in staat om te bepalen wie ze zijn. Er is geen reden om wilsbekwame mensen te laten beoordelen door artsen of psychologen omdat ze de letter ‘v’ in hun paspoort willen laten veranderen in een ‘m’ of andersom. De tijd dat men dacht dat trans personen aan een stoornis lijden, ligt achter ons.