BELANGENBEHARTIGING

 

Het COC behartigt de belangen van LHBTI’s. Wet- en regelgeving moet worden aangepast als deze nog onderscheid maakt tussen hetero- en homoseksuelen. Daarom onderhoudt het COC relaties met politieke partijen en volksvertegenwoordigers. Wij treden naar buiten als belangenbehartiger en leveren actief bijdragen aan gemeentelijk en regionaal beleid

 • Beleidsbeïnvloeding – politieke lobby;
 • Evaluatie van bestuurlijke uitvoering;
 • Aanspreken van gemeentebesturen,
  lokale politieke partijen, bestuursorganen, maatschappelijke
  instellingen, burgers en bedrijfsleven;
 • Participeren aan advies- en beleidsorganen, zoals het Onderwijsteam en het Roze Ouderen Overleg Rotterdam.

Speerpunten

De positie van COC Rotterdam Rijnmond als waakhond van de belangen van Rotterdamse LHBTI’s willen we vergroten door:

 • Het versterken van de relatie met politieke partijen en het stadbestuur;
 • Het versterken van de relatie met (lokale) media;
 • Het continu signaleren van maatschappelijke probleempunten die van invloed zijn op de integratie van LHBTI’s;
 • Het bewaken van de belangen van LHBTI’s bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid;
 • Het beoordelen van de effectiviteit van gemeentelijk beleid en initiatieven van relevante maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden;
 • Het vergroten van de zichtbaarheid van LHBTI’s in de regio Zuid-Holland Zuid.