BELANGENBEHARTIGING

 

Het COC behartigt de belangen van LHBTI’s. Wet- en regelgeving moet worden aangepast als deze nog leidt tot uitsluiting of ongelijkheid. Daarom onderhoudt het COC relaties met politieke partijen en volksvertegenwoordigers. 

Wij treden naar buiten als belangenbehartiger en leveren actief bijdragen aan gemeentelijk en regionaal beleid

 • Beleidsbeïnvloeding – politieke lobby;
 • Evaluatie van bestuurlijke uitvoering;
 • Aanspreken van gemeentebesturen,
  lokale politieke partijen, bestuursorganen, maatschappelijke instellingen, burgers en bedrijfsleven;
 • Participeren in advies- en beleidsorganen, zoals het Onderwijsteam, het Roze Ouderen Overleg, Veiligheidsoverleg.

Speerpunten

De positie van COC Rotterdam als waakhond van de belangen van Rotterdamse LHBTI’s willen we vergroten door:

 • Het versterken van de relatie met politieke partijen en gemeentebesturen;
 • Het versterken van de relatie met (lokale) media;
 • Het continu signaleren van maatschappelijke probleempunten die van invloed zijn op de integratie van LHBTI’s;
 • Het bewaken van de belangen van LHBTI’s bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid;
 • Het beoordelen van de effectiviteit van gemeentelijk beleid en initiatieven van relevante maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden;
 • Het vergroten van de zichtbaarheid van LHBTI’s in de regio Zuid-Holland Zuid.