BELANGEN BEHARTIGING

 

Het COC behartigt de belangen van LHBTI’s. Wet- en regelgeving moet worden aangepast als deze nog leidt tot uitsluiting of ongelijkheid. Daarom onderhoudt het COC relaties met politieke partijen en volksvertegenwoordigers. 

Wij treden naar buiten als belangenbehartiger en leveren actief bijdragen aan gemeentelijk en regionaal beleid

 • Beleidsbeïnvloeding – politieke lobby;
 • Evaluatie van bestuurlijke uitvoering;
 • Aanspreken van gemeentebesturen,
  lokale politieke partijen, bestuursorganen, maatschappelijke
  instellingen, burgers en bedrijfsleven;
 • Participeren aan advies- en beleidsorganen, zoals het Onderwijsteam en het Roze Ouderen Overleg Rotterdam.

Speerpunten

De positie van COC Rotterdam Rijnmond als waakhond van de belangen van Rotterdamse LHBTI’s willen we vergroten door:

 • Het versterken van de relatie met politieke partijen en het stadbestuur;
 • Het versterken van de relatie met (lokale) media;
 • Het continu signaleren van maatschappelijke probleempunten die van invloed zijn op de integratie van LHBTI’s;
 • Het bewaken van de belangen van LHBTI’s bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid;
 • Het beoordelen van de effectiviteit van gemeentelijk beleid en initiatieven van relevante maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden;
 • Het vergroten van de zichtbaarheid van LHBTI’s in de regio Zuid-Holland Zuid.