BELANGENBEHARTIGING

 

Het COC behartigt de belangen van lhbtiq+ personen. Wet- en regelgeving moet worden aangepast als deze nog leidt tot uitsluiting of ongelijkheid. Daarom onderhoudt het COC relaties met politieke partijen en volksvertegenwoordigers. 

COC Rotterdam treedt in de regio Zuid-Holland Zuid naar buiten als belangenbehartiger van lesbiennes, homo- en biseksuelen, trans, intersekse en queer personen. COC levert actief bijdragen aan gemeentelijk en regionaal beleid op het terrein van inclusie en diversiteit:

 • Beleidsbeïnvloeding – politieke lobby;
 • Evaluatie van bestuurlijke uitvoering;
 • Aanspreken van gemeentebesturen, lokale politieke partijen, bestuursorganen, maatschappelijke instellingen, burgers en bedrijfsleven;
 • Participeren in advies- en beleidsorganen, zoals onderwijsteams, overleg roze ouderen, lokaal veiligheidsoverleg.

Speerpunten

De positie van COC Rotterdam als vertegenwoordiger van de belangen van lhbtiq+ personen in de regio Zuid-Holland Zuid willen we vergroten door:

 • Het versterken van de relatie met politieke partijen en gemeentebesturen;
 • Het versterken van de relatie met (lokale) media;
 • Het voortdurend signaleren van maatschappelijke probleempunten die van invloed zijn op de acceptatie en integratie van lhbtiq+ personen;
 • Samenwerking met de anti-discriminatie voorziening;
 • Het bewaken van de belangen van lhbtiq+ personen bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid;
 • Het beoordelen van de effectiviteit van gemeentelijk beleid en initiatieven van relevante maatschappelijke organisaties en (lokale) samenwerkingsverbanden;
 • Het vergroten van de zichtbaarheid van lhbtiq+ personen in de regio Zuid-Holland Zuid.

Samen Sterk

Met meer leden hebben wij meer kracht. Word daarom lid van het COC. Klik HIER om naar het aanmeldformulier te gaan.