BELANGENBEHARTIGING

 

Het COC behartigt de belangen van LHBTI’s. Wet- en regelgeving moeten worden aangepast als deze nog leiden tot uitsluiting of ongelijkheid. Daarom onderhoudt het COC relaties met politieke partijen en volksvertegenwoordigers. 

COC Rotterdam treedt in de regio Zuid-Holland Zuid naar buiten als belangenbehartiger en levert actief bijdragen aan gemeentelijk en regionaal beleid

 • Beleidsbeïnvloeding – politieke lobby;
 • Evaluatie van bestuurlijke uitvoering;
 • Aanspreken van gemeentebesturen,
  lokale politieke partijen, bestuursorganen, maatschappelijke instellingen, burgers en bedrijfsleven;
 • Participeren in advies- en beleidsorganen, zoals het Onderwijsteam, het Roze Ouderen Overleg, Veiligheidsoverleg.

Speerpunten

De positie van COC Rotterdam als waakhond van de belangen van Rotterdamse LHBTI’s willen we vergroten door:

 • Het versterken van de relatie met politieke partijen en gemeentebesturen;
 • Het versterken van de relatie met (lokale) media;
 • Het continu signaleren van maatschappelijke probleempunten die van invloed zijn op de integratie van LHBTI’s;
 • Het bewaken van de belangen van LHBTI’s bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid;
 • Het beoordelen van de effectiviteit van gemeentelijk beleid en initiatieven van relevante maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden;
 • Het vergroten van de zichtbaarheid van LHBTI’s in de regio Zuid-Holland Zuid.