VOORLICHTING

Helaas kan COC Rotterdam tijdelijk niet voldoen aan aanvragen voor voorlichting. Dit in afwijking van de informatie op deze pagina.

COC Rotterdam organiseert voorlichting over seksuele en genderdiversiteit aan leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie en het aanvragen van een voorlichting, mail naar voorlichting@cocrotterdam.nl

 

SUCCESFACTOREN

  • Tijdens een voorlichting worden de scholieren uitgedaagd zelfstandig over LHBTIQ+ na te denken.
  • De voorlichters zijn zelf LHBTIQ+
  • De voorlichtingen worden aangepast aan het onderwijsniveau

 

Zo doen we dat

Wij zijn de voorlichters van COC Rotterdam. Onze voorlichtingen gaan over gender- en seksuele diversiteit. Dit doen wij omdat wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht zijn of haar etniciteit, religie, genderidentiteit of seksuele oriëntatie.

Om dit te bereiken, is het belangrijk om het gesprek aan te gaan met jongeren. Dit is nodig omdat  onbekendheid vaak leidt tot onbegrip. Wij vinden het daarom erg fijn om samen te werken met middelbare- en mbo scholen. Daarnaast is het ook zeker leuk met de leerlingen te werken!

Hoe werkt een voorlichting?

Tijdens een voorlichting over gender- en seksuele diversiteit geven voorlichters antwoorden op de vragen van scholieren en proberen ze openheid over dit onderwerp te creëren. Scholieren worden uitgedaagd zelfstandig na te denken over seksualiteit, geaardheid en gender. Hierbij worden maatschappelijke thema’s aangekaart als pesten, discriminatie, vooroordelen en religie. Door in gesprek te gaan met de voorlichter vormen de scholieren hun eigen mening.

De voorlichtingslessen zijn interactief. Scholieren mogen alles vragen aan de voorlichters en er wordt met respect en op een verantwoorde manier gepraat over de onderwerpen seksualiteit en gender. Werkvormen en methodieken zijn afhankelijk van het niveau van de klas. Per klas bereiden wij een voorlichting op maat voor, zodat we zeker weten dat de voorlichting goed aansluit.

Voorbereiding

Omdat wij de lessen op maat proberen te maken, vinden wij het fijn om van te voren wat vragen te stellen aan de docent. Op deze manier kunnen we van te voren een inschatting maken over hoe de leerlingen naar gender- en seksuele diversiteit kijken en wat ze er al vanaf weten. Daarnaast kan het zijn dat wij vragen of de leerlingen een paar dagen voor de voorlichting een digitale enquête willen invullen, zodat wij goed weten over welke onderwerpen we het beste kunnen vertellen.

Verder hebben wij op de dag van de voorlichting ook wat voorbereidingstijd nodig. Als we ongeveer 10 minuten van te voren het lokaal tot onze beschikking hebben, kunnen wij onze spullen klaarzetten.

 

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

voorlichting@cocrotterdam.nl