COC Rotterdam is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers

Jong & Out is op zoek naar een begeleider voor de bijeenkomsten van Jong & Out voor LHBTI+ jongeren tussen 12-18 jaar. Een begeleider moet tussen 18 en 26 jaar oud zijn.

Transcafé zoekt een coördinator die de caféavonden regelt, regelmatig activiteiten organiseert tijdens deze avonden en contact onderhoudt met  transorganisaties in de stad.

Zondagmiddagsalon zoekt nieuwe, enthousiaste barvrijwilligers voor deze activiteit op de laatste zondagmiddag van de maand. Het liefst versterken we ons team met mensen die ervaring hebben met horeca.

Zondagmiddagsalon zoekt een opvolger voor de huidige coördinator die zijn werkzaamheden eind van het jaar wil stoppen. De coördinator regelt het barrooster, de keukenbezetting en houdt contact met de bezoekers.

Cocktail zoekt een opvolger voor de huidige coördinator die haar werkzaamheden in september zou willen overdragen voor deze bijenkomst voor LHBTI+ asielzoekers.

Werkgroep Voorlichting zoekt uitbreiding met voorlichters, met nadruk zoeken wij mensen uit onze kleurrijke regenbooggemeenschap die overdag beschikbaar zijn om voorlichting op scholen te geven

Meer informatie en sollicitaties zenden aan peter@cocrotterdam.nl