Op woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraads-verkiezingen plaats. In aanloop naar de verkiezingen zal COC Rotterdam de gemeenten en politieke partijen binnen ons gebied aansturen om samen met ons een nieuw regenboogakkoord te sluiten. Er zijn signalen dat veel gemeenten de afgelopen vier jaar zichniet altijd volledig aan het regenboogakkoord hebben gehouden.

Wij willen gemeenten hierop aanspreken en in het nieuwe akkoord meenemen dat ook de gemaakte afspraken in 2018 alsnog nagekomen moeten worden. Een regenboogakkoord is wat COC Rotterdam betreft niet vrijblijvend. Wij verwachten van de politieke partijen die het regenboogakkoord ondertekenen, dat zij ook werkelijk de daadbij het woord voegen. COC Rotterdam denkt er daarom over na om in de toekomst op regelmatige basis een vinger aan de pols te houden bij gemeenten over de stand van zaken. We zullen politieke partijen stimuleren om punten van het regenboogakkoord ook op te nemen in hun eigen verkiezingsprogramma.

We gaan samen met het Pride010-netwerk in Rotterdam in februari een debat organiseren met de politieke partijen. Ook in andere gemeenten in ons werkgebied zullen we aanschuiven bij locale initiatieven om tot een regenboogakkoord te komen.

88