Stop de stagnatie van de lhbti+ emancipatie! Die oproep doet COC Nederland aan politiek Den Haag tijdens Pride Amsterdam. Langs de hele grachtenparade hingen spandoeken met deze boodschap. Het COC stuurde namens vijf belangenorganisaties een brief aan politieke partijen die meedoen aan de komende verkiezingen.

‘Samen hebben we de afgelopen jaren ongelofelijk veel bereikt voor onze regenbooggemeenschap,’ zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug over de oproep aan de politiek. ‘Samen gaat het ons ook lukken om de stagnatie van de lhbti+ emancipatie te stoppen.’

Foto: Tom Knoflook

Dat de groep mensen die positief staat tegenover de regenbooggemeenschap voor het eerst in jaren wat kleiner wordt, beschouwt de belangenorganisatie als teken van stagnatie. Dat geldt ook voor het feit dat ons land gezakt is naar de 14e plaats in Europa van landen die lhbti+ mensenrechten goed hebben geregeld.

Een teken aan de wand is ook dat steeds meer lhbti+ mensen zich onveilig voelen. ‘De toon wordt harder, zeker op de sociale media,’ aldus Oosenbrug. ‘Helaas leiden woorden van haat ook steeds vaker tot daden van haat.’

Zo kreeg Rikkie Kollé doodsbedreigingen nadat ze als trans vrouw miss Nederland werd. Stijn en Finn werden aangevallen toen ze gearmd door Breda liepen en in Eindhoven werd zelfs een groep lhbti+ kinderen door hooligans bedreigd. Mensen die te maken hebben met discriminatie om een combinatie van gronden, zoals trans personen van kleur of lhbti+ asielzoekers, krijgen het vaak nog zwaarder te verduren.

Verkiezingen

In hun brief aan politieke partijen dringen de belangenorganisaties aan op maatregelen tegen geweld. Het gaat bijvoorbeeld om hogere straffen bij discriminerend geweld, meer discriminatierechercheurs bij de politie en meer en betere aandacht op school voor respectvol met elkaar omgaan, ongeacht verschillen in gender, seksuele oriëntatie, huidskleur of welke grond dan ook.

Ook vragen de vijf organisaties onder meer om betere wettelijke bescherming voor regenbooggezinnen, invoering van de wet die het voor trans personen eenvoudiger maakt om hun geslachtsvermelding te wijzigen, en om een wettelijke regulering die medisch niet-noodzakelijke behandelingen van intersekse kinderen zonder hun uitdrukkelijke toestemming verbiedt.

De belangenorganisaties vragen politieke partijen om de suggesties op te nemen in hun verkiezingsprogramma voor de Kamerverkiezingen van 22 november, en uit te voeren in het nieuwe kabinet. De brief is verzonden namens COC Nederland, Transgender Netwerk (TNN), de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID), Bi+ Nederland en de Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (NOA).