De gemeente Schiedam reikt sinds 2015 jaarlijks de landelijke Jillis Bruggeman Penning uit aan een organisatie of persoon die voorop gaat in de strijd voor LHBTI+ emancipatie en tegen discriminatie op basis van geslacht, genderidentiteit, genderoriëntatie of genderexpressie. 

Jillis Bruggeman

Op 9 maart 1803 werd Jillis Bruggeman als laatste in Nederland terechtgesteld vanwege zijn homoseksualiteit. Hij werd opgehangen op de Grote Markt voor het stadhuis van Schiedam. Een plaquette, het vierde LHBTI-monument van Nederland, herinnert hier aan. De gemeente Schiedam wil dit nationale LHBTI+ erfgoed blijvend onder de aandacht brengen en reikt daarom met hulp van stichting Jillis Bruggeman de jaarlijkse onderscheidingen uit. Dit jaar vond dit plaats op Coming Outdag, 11 oktober, in de Sint Janskerk in Schiedam.

Wethouder Anouschka Biekman (diversiteit en inclusie) van Schiedam over deze uitreiking: “De uitreiking van de Jillis Bruggemanpenning en -opstekers in Schiedam, is wat mij betreft een heel waardevol moment in het jaar. Het geeft ons als stad de gelegenheid om het gesprek over inclusie en diversiteit te voeren, stil te staan bij een sinister verleden en inspiratie te geven om met elkaar aan de slag te gaan met wezenlijke verandering.”

Op de foto de ontvangers van de onderscheidingen: Leon Houtzager, Cobi Crucq, Jan Geerink, Raven van Dorst