LEDENVERGADERING UITGESTELD

Het COC heeft recht van spreken. Het is de enige (en de oudste) LHBTI organisatie met een ledendemocratie. Het lidmaatschap geeft draagvlak aan de vereniging. Het COC is daardoor de rechthebbende belangenbehartiger van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse  en queer-personen.
Net als vorig jaar hebben wij de voorjaars-ledenvergadering moeten uitstellen naar het najaar.
Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 zijn te vinden op onze website: https://cocrotterdam.nl/coc-en-organisatie
 
Het is van groot belang dat COC Rotterdam verder groeit om nog beter te kunnen opkomen voor de rechten van LHBTI+’ers in het werkgebied. Wij vragen dan ook iedereen die achter onze doelstelling staat, lid te worden van onze vereniging. VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Wij verwachten binnenkort weer wat meer activiteiten te kunnen opstarten.
Gelukkig hebben wij nog een actief vrijwilligerskorps, maar bij enkele werkgroepen zoeken we nog versterking, zoals bij Jong&Out, OOXO! en Voorlichting. Om de diversiteit van onze voorlichtingsgroep te vergroten vragen wij nadrukkelijk naar voorlichters uit de gehele breedte van de community. Er wordt voorlichting gegeven op scholen en bij evenementen.
Dan komen er evenementen aan waarbij wij het COC willen presenteren, zoals Rotterdam Pride, Roze Zaterdag 25 juli 2022, en het lustrumfeest ‘75 jaar COC Rotterdam’ in 2022. Dat gaat kortlopende inzet vragen van veel mensen.
Heb je structureel of incidenteel tijd om iets voor het COC en de LHBTI community te betekenen, neem dan contact op met: peter@cocrotterdam.nl
PODCAST RAINBOW STORIES

De Regenboogcommunity van Rotterdam en omstreken heeft vele kleuren, maar het is ook één geheel. Bij elke kleur binnen de community horen unieke levensverhalen. Niet iedereen kent deze verhalen of kent elkaars verhalen. Daarom laten wij een aantal verhalen horen. Dit is Rotterdam. We make it happen!
Het Eurovisiesongfestival in Rotterdam was de aanleiding. Het songfestival verbindt landen en mensen door hun muziek. COC Rotterdam wil daarbij aansluiten met verhalen van de regenboog community.
 
De “Rotterdamse Rainbow Stories” biedt een mooie kans om aan iedereen te laten horen hoe divers en inspirerend Rotterdam is. Een afwisseling van gender, oriëntatie, leeftijden en achtergronden.
Arjan Beune (gay) en Iris van der Graaf (transgender), beiden vrijwilliger bij COC Rotterdam, houden de interviews.
Elke week komt een nieuwe podcast online. Deze is zowel te vinden op de website van COC Rotterdam als onder “Rainbow Stories” in bijvoorbeeld Spotify en Itunes. https://open.spotify.com/episode/1e63YWrrG9MMRy6qxpr3Eo IDAHOT 2021

Op 17 mei was het IDAHOT *). De Internationale dag tegen Homo en Transfobie. Een dag waarop wereldwijd homo- en biseksuelen, lesbiennes, intersekse, trans en queer personen aandacht vragen voor de sociale onwenselijkheid van discriminatie en geweld tegen LHBTI+ personen. In ruim honderd landen vonden in dit kader manifestaties en evenementen plaats. In Nederland presenteerde de Regenboog Alliantie Gouda zich met een buitenexpositie op de Nieuwe Markt naast de Agnietenkapel en de talkshow ‘TransTalks’ in de Chocoladefabriek. De show was per livestream te volgen. COC Rotterdam was erbij.
 
“Het moet maar eens afgelopen zijn met discriminatie en geweld op grond van seksuele en genderidentiteit” sprak de voorzitter bij de opening. “Wij zien dat met name transgender personen nog veel te maken hebben met onbegrip, weerstand en agressie. Daarom hebben wij bij de keuze voor een evenement in Gouda de nadruk gelegd op de acceptatie en inclusie van transmannen en -vrouwen.”
 
Expositie TROTS!
Tot 26 mei konden bezoekers van de stad kennismaken met foto’s van krachtige transgender modellen, die met een positieve boodschap in beeld gebracht waren. Zij lieten zich op billboards levensgroot en trots zien aan de voorbijgangers. *) Op 17 mei 1990 schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten. Daarom is deze gedenkwaardige dag door de internationale LHBTI-beweging uitgeroepen tot een wereldwijde actiedag. TRANSTALKS
Publiek en kijkers konden kennismaken met de gasten die op een openhartige en persoonlijke manier een kijkje in hun leven gaven. Zij spraken over de strijd voor acceptatie en het activisme voor gelijke rechten. “Ondanks het feit dat we in Nederland veel bereikt hebben, hebben we nog een weg te gaan. Nederland moet er maar aan wennen. Activiteiten als deze, waar het om zichtbaarheid draait, dragen daaraan bij”. De overheersende boodschap: als je jezelf kunt zijn, heb je de meeste kans om een gelukkig mens te worden. Iris van der Graaf, transgender en betrokken bij Transcafé Rotterdam presenteerde de show en ontving Ryan Ramharak, beleidsmedewerker bij OCW en Astrid Oosenbrug, voorzitter van COC Nederland.
 
De gemeente Gouda ondersteunde het initiatief van harte. Als blijk daarvan wapperde gedurende de expositie de regenboogvlag op bruggen en pleinen in de binnenstad. Wethouder Corine Dijkstra (Diversiteit, Burgerschap en Inclusie) opende de tentoonstelling.
Dichter Jeff van Reen, zelf transman, schreef een prachtig gedicht naar aanleiding van de expositie: 
https://vimeo.com/518295453/b375e74c7c?fbclid=IwAR0w1rlCcwMm9ufMT1e9GdGiPcFZtna0Kz14OtokpQj668_mdWocgzmKKYw DORDRECHT PRIDE

Dordrecht Pride naar Wantijpark als onderdeel van de Dordtse Feesten
 
De Dordtse Feesten zijn in het leven geroepen door de Gemeente Dordrecht, in samenspraak met verschillende evenementenorganisaties. De komende zomer zullen diverse festivals, van theater tot aan muziek, plaatsvinden op het Energieplein bij het Energiehuis en in het Wantijpark.
Op 11 september 2021 vindt ‘Dordrecht Pride in the Park’ plaats. ROZE ZATERDAG

Het evenement Roze Zaterdag bestaat sinds eind jaren 70 en wordt traditioneel jaarlijks eind juni georganiseerd. Het evenement heeft een emancipatoir en demonstratief karakter en biedt onder andere ruimte voor informatie, debat, feest, ontmoeting en zichtbaarheid ten bate van seksuele en genderdiversiteit.
Stichting Roze Zaterdagen Nederland bewaakt en beschermt de formule van Roze Zaterdag. De stichting ondersteunt en adviseert de steden bij de organisatie van het landelijke Roze Zaterdag evenement.

Leeuwarden en Rotterdam.
Nadat het evenement in de Friese hoofdstad twee keer werd verplaatst vanwege de coronacrisis, staat Roze Zaterdag 2021 in Leeuwarden nu gepland voor 16 oktober. “Een Roze Zaterdag in oktober is nog nooit voorgekomen en uniek, maar het zijn dan ook unieke omstandigheden”, aldus Simon Timmerman van RZN.
Rotterdam is in 2022 aan de beurt om het evenement te organiseren.