Belangenorganisaties voor lhbti’ers hebben een melding gedaan bij de onderwijsinspectie naar aanleiding van een column van een Goudse schoolbestuurder in het Reformatorisch Dagblad.

Bestuurslid Wim de Kloe van de scholengroep Wartburg-Driestar schrijft daarin onder meer dat “de strijd tegen seksuele taboes feitelijk een strijd tegen het christendom is”.

Ook schrijft hij dat “veel lesbiennes moeite hebben met de seksuele beleving van homo’s en er niet aan moeten denken dat een tot vrouw verbouwde man gebruik maakt van het damestoilet”. Toch hebben volgens hem de lhbti’ers hun “eigenbelang opzij gelegd in de strijd tegen de gemeenschappelijke vijand, het christendom.”

Niet veilig

Het COC Rotterdam en de Regenboog Alliantie Gouda zijn naar de inspectie gestapt omdat ze vrezen dat lhbti-leerlingen van de scholengemeenschap zich niet meer veilig voelen. “Elke leerling, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit, heeft namelijk recht op een veilige school”, zegt Arjan Beune van COC Rotterdam.

De scholengroep Wartburg-Driestar bestaat uit negen locaties met zeven duizend leerlingen, waarvan de vestigingen in Gouda en Rotterdam de grootste zijn. Daarnaast zit de reformatorische scholengroep onder meer in Dordrecht en Leiden.

‘Niet in kwaad daglicht plaatsen’

In zijn column schrijft De Kloe dat het “niet zijn bedoeling is om lesbiennes, homoseksuelen of transgenders in een kwaad daglicht te plaatsen”.

De Kloe doet dat echter wel door te beweren dat de lhbti-beweging tegen het christendom is. Daarmee is de Kloe degene die het beeld van vijandschap de wereld in helpt.

Er wordt gevreesd dat de column negatieve gevolgen heeft voor de lhbti-leerlingen. En dat het uitsluiting van lhbti-leerlingen bevordert op school, maar ook breder, in de kring van vrienden, gezin, familie en kerk.

De inspectie heeft de melding in behandeling genomen en kijkt of er een onderzoek nodig is.