COC Rotterdam heeft een nieuw bestuur.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 mei 2024 kozen de leden van COC Rotterdam een nieuw bestuur. Wilma Ruis werd gekozen tot voorzitter, Cameron de Kreij, vice-voorzitter, Mark Siep secretaris en Robert Kaijser penningmeester; Jet Valk komt als algemeen bestuurslid in het bestuur.

Maarten Venhovens en Neriman Turuclu van het oude bestuur namen op deze avond afscheid.