Rotterdam, vrijdag 26 maart 2021 – COC Rotterdam is teleurgesteld dat de coalitie van Krimpen aan den IJssel, bestaande uit uit SGP, VVD, Krimpens Belang, ChristenUnie, CDA en PvdA, gisterenavond heeft besloten om géén afstand te nemen van de brief van dominee Anthonie Kort van de Mieraskerk, waarin hij de gemeente oproept om homo’s uit te bannen. Oppossitiepartijen Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen en D66 waren wel voor.

In de brief vraagt de dominee aan de gemeente om haar wetten en regels af te stemmen op ‘Gods wil en wet’. Zo vraagt hij euthanasie, abortus en zondagsopening te verbieden en ‘de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen’ uit te bannen. Hij bedoelt hiermee de LHBTI’s. Tegen deze uitspraak is aangifte gedaan. De zaak loopt nog.

“Dat de coalitiepartijen geen afstand nemen is een klap in het gezicht voor de LHBTI-gemeenschap,” zegt Arjan Beune, voorzitter van COC Rotterdam. “Tijdens de demonstratie hebben wij een duidelijke oproep gedaan om wél afstand te nemen onder het motto #STOPwegkijken. Dit hebben wij ook herhaald in de gesprekken achteraf aan de burgemeester en wethouders. Dat hier geen gehoor aan wordt gegeven vinden wij onbegrijpelijk.”

Op zaterdag 6 maart 2021 hield COC Rotterdam een demonstratie bij het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel. Hier kwamen meer dan 400 mensen bijeen om de gemeente op te roepen te stoppen met wegkijken en op te komen voor de regenbooggemeenschap. Tevens zijn vele tientallen brieven overhandigt aan de burgemeester. Dit naar aanleiding van een uitzending van het programma BOOS van Tim Hofman, waarin Leon Houtzager, voormalig inwoner van Krimpen aan den IJssel, werd bedreigd door volgelingen van de Mieraskerk.

“Hoe moeilijk kan het zijn om afstand te nemen van haat en discriminatie? Ik denk dat ik niet hoef uit te leggen dat discriminatie niet onder de vrijheid van meningsuiting valt. Hier afstand van nemen en pal staan voor artikel 1 van de grondwet is het minste wat je kunt doen als partij. Zeker van VVD, Krimpens Belang en PvdA, die het regenboogakkoord hebben ondertekend, hadden wij meer verwacht. Wij zullen dit dan ook aankaarten bij hun landelijke afdelingen,” aldus Beune.

De teleurstelling is ook groot bij Leon Houtzager: “Het is eigenlijk een bevestiging van wat ik aan Tim Hofman geprobeerd heb duidelijk te maken. In een biblebelt gemeente gaat een burgemeester, wethouder of gemeenteraad echt niet voor LHBTI’s opkomen. Iedere inwoner van een biblebelt gemeente zal dit herkennen. Discriminatie wordt gedoogd en daar moet je respect voor hebben,” aldus Houtzager.

Leon Houtzager doet daarnaast nog een oproep: “Er zullen dialoogavonden plaatsvinden in Krimpen aan den IJssel. Ik wil alle mensen die de LHBTI’s in Krimpen een warm hart toedragen oproepen zich hiervoor massaal aan te melden en te laten horen dat wij het wegkijken en het gedogen van discriminatie langer niet accepteren. Ik hoop dat ook hier honderden mensen aanwezig zullen zijn.”