Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 2 april 2023 tot en met 6 maart 2033. De eerstvolgende keer is op 02/04/2023 13:30

  • Toekomstige data:

Gezellige soos voor lhbti+ mensen met een (lichte) verstandelijke beperking.