Slachtoffers dienen artikel 12-klacht in tegen besluit tot niet vervolgen van de Gomarusschool voor reformatorisch onderwijs in Gorinchem.

Twee ex-scholieren van de Gomarus Scholengemeenschap hebben samen met advocaat Jan-Hein van Dijk een artikel 12-klacht ingediend tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om deze school niet te vervolgen. Het OM stelde vast dat er wel strafbare feiten zijn gepleegd jegens lesbische en homoseksuele scholieren, maar zag op 15 juni 2022 af van vervolging van de Gomarus, omdat de school haar beleid inmiddels zou hebben aangepast. In de periode 2012-2017 dwong de reformatorische Gomarusschool leerlingen om uit de kast te komen tegenover hun ouders, terwijl ze daarvoor nog niet klaar waren. Ze werden zelfs opgesloten in een schoollokaal. Ook gebruikte de school een lesmethode waarin homoseksualiteit wordt afgewezen. In 2021 zijn verschillende aangiftes gedaan van discriminatie en dwang, gepleegd door de schoolleiding.

Op 15 juni 2022 maakte het OM bekend dat de school zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten, maar dat er niet zal worden vervolgd omdat de school inmiddels nieuw beleid voert. Na de bekendmaking van deze beslissing reageerde de Gomarus Scholengemeenschap als volgt: ‘Naar onze mening hebben er geen strafbare feiten plaatsgevonden. Medewerkers hebben altijd het belang van de leerling voor ogen, in 2016 en ook nu.”

Deze woorden raakten de slachtoffers Mace de With en Marijn Baggerman diep: “Het feit dat de Gomarus zegt dat er geen strafbare feiten hebben plaatsgevonden doet ons wederom enorm veel pijn. Volgens het OM hebben er wel degelijk strafbare feiten plaatsgevonden en wij zijn blij met die erkenning. Wij hebben nu absoluut niet het gevoel dat de Gomarus ervan geleerd heeft of verantwoordelijkheid neemt. Daarom willen we dat het OM alsnog vervolging instelt.”

Marijn Baggerman, één van de eisers.

COC Nederland staat achter de artikel 12-klacht van de slachtoffers en heeft zich als partij gevoegd. In een reactie liet de belangenorganisatie eerder weten het ‘belachelijk’ te vinden dat het OM niet tot vervolging overgaat. ‘Het is onbegrijpelijk dat het OM wel strafbare feiten constateert, maar niet overgaat tot vervolging. Zeker nu de school niets van de zaak lijkt te hebben geleerd. Het OM laat deze leerlingen in de kou staan. Het is belangrijk dat er alsnog vervolgd wordt en dat ook voor andere scholen duidelijk is: wat er op Gomarus gebeurde is onacceptabel,’ aldus een woordvoerder van COC Nederland.

Advocaat Jan-Hein van Dijk (Van Van Dijk Van der Meer Advocaten, te Haarlem), staat de slachtoffers bij in deze beklagprocedure: ‘De leerlingen zijn jarenlang gediscrimineerd en weggezet door de Gomarus en voelen zich niet gehoord. Wij vinden dat er een dwingende maatschappelijke noodzaak bestaat om de Gormarus wel te vervolgen. Dwang, opsluiting en discriminatie van kwetsbare leerlingen raakt het hart van het onderwijssysteem. Samen met hen ga ik mijn best doen om het gerechtshof te overtuigen dat het OM de school alsnog moet vervolgen.’