COC Rotterdam is open voor alle vragen. Wij zijn bereikbaar per telefoon, e-mail en op afspraak voor individuele gesprekken. Helaas ziet het bestuur geen mogelijkheden om onder het huidige corona-protocol het ontmoetingscafé te openen. Wij hebben na onderzoek en na overleg met de coördinatoren vastgesteld dat ontmoetingsactiviteiten – ondanks de per 1 juli aangekondigde verruiming – nog geen doorgang kunnen vinden in ons pand. Alleen hulp- en adviesgesprekken en overleg kunnen op de voorwaarden van het RIVM plaatsvinden. Ons pand is helaas te klein en te onpraktisch ingedeeld voor grotere bijeenkomsten. Voor sommige activiteiten onderzoeken wij de mogelijkheid om elders ruimte te huren.