COC Rotterdam is open voor alle vragen. Wij zijn bereikbaar per telefoon, e-mail en op afspraak voor individuele gesprekken. Helaas ziet het bestuur geen mogelijkheden om onder het huidige corona-protocol het ontmoetingscafé te openen. Wij hebben na onderzoek en na overleg met de coördinatoren vastgesteld dat ontmoetingsactiviteiten geen doorgang kunnen vinden in ons pand en ook niet op externe locaties. Alleen hulp- en adviesgesprekken kunnen op de voorwaarden van het RIVM plaatsvinden op ons adres. Interne overleggen vinden plaats via internet.