COC Rotterdam zoekt een bestuurslid (m/v/x)

Draag je de lhbti+-gemeenschap een warm hart toe en wil jij je inzetten voor deze gemeenschap? COC Rotterdam is op zoek naar nieuwe bestuursleden en misschien is dit iets voor jou! COC Rotterdam heeft als werkgebied meerdere gemeenten in het zuidelijke deel van Zuid-Holland (regio Rijnmond tot en met regio Gouda, Dordrecht en Gorcum). Je hoeft dus niet uit Rotterdam zelf te komen om mee te doen binnen COC Rotterdam.

Wat we vragen

Als bestuurslid heb je gemiddeld 1 en soms 2 dagdelen per week de tijd om aan bestuurswerk te besteden. Je bent een aanpakker die ziet wat er moet gebeuren en die de handen uit de mouwen steekt. Je vindt het leuk om mensen te motiveren en te helpen het beste uit zichzelf te halen. Je wilt graag een bijdrage leveren aan het COC Rotterdam als een brede, open vereniging waar iedereen uit de lhbtiq+ gemeenschap welkom is en zich thuis voelt. Je bent makkelijk in de omgang, open, creatief en weet te improviseren. Je laat je niet snel uit het veld slaan en weet linksom of rechtsom resultaten te boeken, waarbij je betrokkenen meeneemt in je ideeën en inspireert. Het is een pré als je het leuk vindt om te netwerken en contacten te leggen met mensen en organisaties buiten COC Rotterdam.

Binnen het bestuur zijn verschillende rollen, zoals van voorzitter, secretaris en penningmeester, maar ook algemeen bestuurslid voor bijvoorbeeld de coördinatie van werkgroepen of andere activiteiten. Afhankelijk van je portefeuille, zijn bepaalde competenties meer gewenst zoals politiek-bestuurlijke sensitiviteit, vlotte pen of juist kennis van bedrijfsvoering of projectmanagement. Dat kan in een nader gesprek aan de orde komen. In najaar 2022 is er een algemene ledenvergadering waarbij een nieuw bestuur voorgedragen wordt van het liefst 5 personen. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist.

Samenstelling

De samenstelling en behoeften van de lhbtiq+ gemeenschap veranderen. Dat zien we het liefst ook terug in het bestuur van COC Rotterdam. Het is de wens om waar genderdiversiteit, seksuele oriëntatie en expressie zo inclusief mogelijk te zijn. We nodigen daarom genderdiverse mensen, vrouwen en mensen van kleur met nadruk uit om zich aan te melden.

Wil jij je ontwikkelen in een bestuurdersrol en heb je weinig ervaring hierin, dan is een zogenaamde trainee-aanpak ook een optie. Neem dan ook gerust contact op. Wat we biedenJe gaat sturing geven aan een leuke, actieve vereniging met tientallen vrijwilligers die actief zijn op vele manieren. Je maakt verder kennis met het queer netwerk binnen Rotterdam en de gemeenten die binnen het werkgebied van COC Rotterdam vallen. Daarnaast wordt je een onderdeel van het landelijke COC netwerk, met vele mogelijkheden voor ontmoeting, kennisuitwisseling en ontwikkeling. Je krijgt dus de kans om je persoonlijk te ontwikkelen en deel te nemen aan relevante opleidingen en cursussen. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld, wel worden gemaakte reiskosten en gemaakt kosten vergoed. Ben je geen schaap met vijf poten en heb je er maar vier? Dan willen we toch graag kennis met je maken om met je te bespreken of er misschien een match is.

COC Rotterdam

COC Rotterdam is een vereniging met een algemeen belang en heeft als doel: het streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het COC Rotterdam is een vrijwilligersorganisatie. Meer over COC, de vele werkgroepen, de organisatie en haar werkgebied is te vinden op https://cocrotterdam.nl/coc-en-organisatie . Bestuursleden moeten lid zijn van COC Rotterdam. Kandidaten worden beoordeeld door een toetsingscommissie. Heb je belangstelling voor een bestuursfunctie? Neem dan gerust contact op met de voorzitter, arjan@cocrotterdam.nl of via secretariaat@cocrotterdam.nl

Heb je belangstelling voor een bestuursfunctie? Neem dan gerust contact op met de voorzitter, arjan@cocrotterdam.nl