NEDERLAND OP 14e PLAATS RAINBOW INDEX

Op 15 mei werd de Rainbow Index 2024 gepubliceerd. Deze index, in de vorm van een kaart, geeft een beeld van de status van mensenrechten in Europese landen. Hoe hoger een land scoort op de index, hoe beter de wetgeving en het politieke landschap van dat land...

COC bezorgd over coalitieakkoord

Het COC vindt dat het coalitieakkoord van 16 mei 2024 weinig hoop biedt voor de meest kwetsbare mensen in de wereld, waaronder lhbti+ asielzoekers en lhbti+ personen in landen als Rusland, Oeganda en Iran. Er zijn in het regeerprogramma van PVV, VVD, NSC en BBB geen...

LEDEN KIEZEN NIEUW BESTUUR

COC Rotterdam heeft een nieuw bestuur. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 mei 2024 kozen de leden van COC Rotterdam een nieuw bestuur. Wilma Ruis werd gekozen tot voorzitter, Cameron de Kreij, vice-voorzitter, Mark Siep secretaris en Robert Kaijser...

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 8 MEI 2024

De leden van COC Rotterdam worden van harte uitgenodigd de algemene ledenvergadering bij te wonen op woensdag 8 mei. De agenda staat vanaf 24 april a.s. op de website.

RAINBOW STORIES

Het is lente! Tijd voor Rainbow Stories! De podcast waar elke stem telt en elk verhaal kleur geeft aan onze wereld. Luister bijvoorbeeld naar het mooie persoonlijke verhaal van Lennart Lenskens. Hij heeft 10 jaar geleden Pride Dordrecht opgezet, in een stad waar...