Na herhaalde pogingen om de bijeenkomsten van Autiroze in Rotterdam weer opnieuw op te starten, moeten we constateren dat er te weinig draagvlak is om deze nu voort te zetten. Daarom hebben wij deze activiteiten voorlopig uit het programma geschrapt. Zodra er weer een coördinator is en voldoende deelname zullen wij Autiroze weer in onze programmering opnemen.