De leden van COC Rotterdam worden van harte uitgenodigd de algemene ledenvergadering bij te wonen op woensdag 8 mei. De agenda staat vanaf 24 april a.s. op de website.