Uitgelicht

  Algemene Ledenvergadering zaterdag 22 juni

  Rotterdam, 29 mei 2019


  Beste leden van COC Rotterdam Rijnmond,


  Het bestuur van de vereniging nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 22 juni 2019. De vergadering zal plaatsvinden in het pand van COC Rotterdam Rijnmond aan de Schiedamsesingel 173, 3012 BB te Rotterdam. De vergadering start om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.


  Op de Algemene Ledenvergadering zal het jaarverslag van 2018 besproken worden. Ook de financiën van 2018 zullen behandeld worden. Het financieel overzicht is voor het eerst opgesteld aan de hand van de gestandaardiseerde jaarrekening die vanaf dit jaar door alle twintig regionale COC’s zal worden gebruikt. De financiële stukken zijn verwerkt in het jaarverslag.

  D
  e agenda voor de vergadering is als volgt:

  1.     Opening door de voorzitter
  2.     Vaststellen van de agenda
  3.     Stand van zaken – update vanuit het bestuur
  4.     Jaarstukken:
            a.     Jaarverslag 2018
            b.     Financiën 2018
  5.     Rondvraag
  6.     Afsluiting en dankwoord
  7.     Borrel

  Het jaarverslag – met de financiële stukken daarin verwerkt – is te lezen en te downloaden door op deze link te klikken en te vinden op de website onder de menuknop "COC en organisatie” > “Bestuur en organisatie” in de linker kolom. Ook de werkplannen en jaarverslagen van de afgelopen jaren zijn daar terug te vinden. De uitnodiging is terug te lezen door op deze link te klikken.


  Met vriendelijke groet van het voltallige bestuur van COC Rotterdam Rijnmond, 


  Eyasu Balcha                      Voorzitter
  Marcel van Helden               Penningmeester
  Ingmar van Bloois               Secretaris
  Maartje Loogman                Algemeen Bestuurslid

   


  Iedereen zijn eigen kieswijzer

   Het Algemeen Nederlands Persbureau heeft een bericht geschreven over verschillende kieswijzers en daar is de RainbowVote van COC Nederland er een van. Aan de hand van de antwoorden op stellingen die de politieke partijen daar hebben gegeven, zijn we nu bezig met het opstellen van een Regenboog Stembusakkoord en daar hebben we tijdens het debat vorige week ook een aantal stellingen op gebaseerd. We hopen nu dat zoveel mogelijk partijen van de Provincie Zuid-Holland meedenken met ons, COC Haaglanden en COC Leiden. Lees het nieuwsbericht hier >


  LHBTI's worden zichtbaarder in Zuid-Holland

  Als het aan de kandidaat-statenleden voor de provincie Zuid-Holland ligt, komen LHBTI's – lesbische vrouwen, homoseksuele, biseksuelen, transgenders, intersekse personen en alle anderen die zich bij deze groep thuisvoelen – prominenter in beeld dan nu het geval is. Ook moet er meer aandacht komen voor hun veiligheid. Dit beloven twaalf deelnemers aan het ‘Roze verkiezingsdebat Zuid-Holland’. 

  “Dat Zuid-Holland een regenboogprovincie is, betekent wat GroenLinks betreft ook dat er geld voor beschikbaar moet komen”, zegt Anneloes van Hunnik van GroenLinks. “Ook kleine gemeenten zouden een regenbooggemeente moeten zijn en in ieder geval LHBTI-beleid moeten voeren.” Jeffrey van der Elst van de Lokale Partijen Zuid-Holland vindt dat er in kleine gemeenten vooral meer moet gebeuren op het gebied van veiligheid. “Daar heb je bijna politiebegeleiding nodig als je een regenboogvlag wil hijsen.” 

  Regenboogvlag  

  Tijdens het Roze Verkiezingsdebat Zuid-Holland, dat de drie Zuid-Hollandse COC's - Haaglanden, Leiden en Rotterdam Rijnmond  - op vrijdag 1 maart georganiseerd hebben in Dudok in Den Haag, gaan de twaalf deelnemers met elkaar in debat over stellingen als het belang van de regenboogvlag, LHBTI-emancipatie en ontmoetingsplekken. Volgens PVV-kandidaat Henk de Vree is het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Dag symboolpolitiek. “Die vlag wordt gehesen in de binnentuin van het Provinciehuis. Maar de veiligheid van LHBTI's vergroot je daar niet mee.” Maar het is geen zinloos symbool”, brengt Lucien van der Plaats van Code Oranje daar tegenin. “Mensen geven aan zich welkom te voelen als ze een regenboogvlag zien.” Bovendien is zichtbaarheid nodig om bewustwording te stimuleren. Ellen Verkoelen van 50Plus: “Er waren overal regenboogvlaggen te zien toen de Nashville-verklaring werd gepubliceerd. Dat maakt mij supertrots. Zo kunnen we met elkaar het gesprek aangaan.” De regenboogvlag kan beter aan de buitenkant van het Provinciehuis worden gehesen, suggereert Rense Weide van de VVD. Dat zijn alle kandidaten met hem eens. Ter plekke besluit men dit meteen na de verkiezingen te regelen. 

  Meer varianten 

  De provincie zou subsidie moeten weigeren aan organisaties die geen positief LHBTI-beleid voeren, luidt een van de stellingen. Daar ziet D66’er Kirsten Wilkeshuis wel wat in. “Het denken in meisjes en jongens is zo vanzelfsprekend. De politiek kan er best op sturen dat mensen zich ervan bewust worden dat er meer varianten zijn.” Ook het CDA is voor een actief regenboogbeleid van de provincie. Danny de Vries: “De provincie kan een verbindende rol spelen. Wij willen bijvoorbeeld Europride naar Rotterdam halen.” 

  Roze netwerk 

  Een ‘roze netwerkborrel’ op het provinciehuis zien de meeste kandidaten ook wel zitten. SGP’er Gerard van de Breevaart: “Elke groep heeft het recht bij de provincie te werken. LHBTI's kunnen zichzelf op de kaart zetten. Maar er zijn nog meer groepen in de samenleving die aandacht behoeven.” Lies van Aelst van de SP ziet een roze netwerk als een begin: “Het kan zich verbreiden als een olievlek. De verandering begint bij onszelf.” De provincie moet ervoor zorgen vooral zaken te doen met bedrijven en organisaties die achter LHBTI-emancipatie staan, vindt Paulien van der Hoeven van de PvdA: “Daar mogen we best meer op inzetten.” Carla van Viegen, lijsttrekker voor Partij voor de Dieren: “Het gaat om bewustwording en verbinding. Wij zijn voor emancipatie van LHBTI's. Bewustwording ontstaat in discussie.” 

   

   


  COC Rotterdam informatie


  Als je een gesprek wilt, kun je een afspraak maken door te bellen met het secretariaat van COC Rotterdam 010-4141555. Dat kan op maandag, dinsdag en donderdag tussen 13u30 en 16 uur. Ook kun je mailen met advies@cocrotterdam.nl.

  De afspraak wordt in principe gemaakt voor de maandagavond. De gesprekken vinden plaats in het pand van COC Rotterdam aan de Schiedamsesingel 173.